The Coaching Process

philips stadium, eindhoven, the netherlands - coach eindhoven stockfoto's en -beelden

Gebruikt als een proces om de professionele/persoonlijke vaardigheden en effectiviteit van de betrokken mensen te vergroten, biedt het coachingproces een leerproces voor deze mensen om deze vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om een ​​gevoel te krijgen voor hun toekomstig potentieel. De coach faciliteert en maakt het tweerichtingsproces mogelijk waarbij de te coachen persoon, eventueel een ouder of collega of zelfs een ander lid van het team of de organisatie, het gesprek aangaat

Zonder effectieve coaching is effectief leren moeilijk, aangezien het voor de leerling heel moeilijk kan zijn om veranderingen aan te passen, aangezien hij of zij op dit moment geen referentie zou hebben om de verandering te motiveren en te leiden, en alsof de leerling de kloof in vaardigheid kan identificeren, het effect is dat het voor de leerling moeilijk kan zijn om het proces steeds opnieuw te beginnen in plaats van er steeds opnieuw aan te beginnen.

Veel mensen ervaren in hun persoonlijke leven de vele jaren die ze hebben geleefd en voelen zich ontmoedigd en rusteloos. Ze voelen een leegte en niet-zenuwachtige gevoelens, of onderpresteren, en vragen zich vaak af waarom ze dat 'ding' missen waar ze zo hard voor hebben gewerkt en het misschien gewoon helemaal niet hebben.

Wanneer zulke mensen de beslissing nemen om hun eigen leerproces in handen te nemen door een coach in te huren, is het eerste wat de coach doet, de persoon helpen te beseffen dat het mogelijk is om:

Veel mensen kunnen voelen wat ze missen, maar niet iedereen kan tegelijkertijd in die zogenaamde leegte zien, voelen.

En dus denkt de persoon dat zijn/haar zoektocht naar zelfverbetering zinloos is omdat 'het niet werkt, ik ben hier eerder geweest en ik heb gefaald voordat jij het zelf doet en ik kan het niet nog een keer doen'

Die persoon heeft, tot verbazing van de coach, de mentaliteit dat de vaardigheden, kwaliteit of techniek om te verbeteren of te vergroten niet werken, gewoon niet voor hem werkt op dit moment, zodra hij deze beslissing neemt. Het is echter mogelijk dat de persoon hiaten heeft die moeten worden opgeruimd, meestal gerelateerd aan persoonlijkheidsstijl, isolatie en emotionele klachten, welsprekende inzichten adviseur, omgevingen, strafregisters, jeugdtrauma's, juridische en financiële problemen, statistieken, milieu, druk op gezondheid en welzijn en nog veel meer.

Het is dus mogelijk dat de persoon met zijn eigen antwoorden komt om zijn eigen manier te vinden om met de bestaande situatie om te gaan, wat voor hem in zijn specifieke situatie een probleem kan zijn en ook problemen op het werk- of werknemersniveau met zich mee kan brengen die groter zijn dan zijn een. Hij kan zelfs moeilijkheden ondervinden bij het navigeren door de moeilijkheden die zich voordoen en vaak is de reden waarom de persoon er niet in slaagt vooruit te komen, dat sommige van de uitdagingen op de werkplek zich op een ander niveau bevinden dan in zijn privéleven daadwerkelijk wordt aangepakt.

Wat er nu tijdens het proces gebeurt, is dat de persoon in feite zijn weg wil voelen, het antwoord in zijn geest, in zijn gevoelens wil vinden en de beste manier wil vinden om vooruit naar hem toe te gaan. Zal dit moment van zelfrealisatie plaatsvinden als de coach de persoon vraagt ​​wat hij niet heeft bereikt in hun relatie, in hun vroegere situaties of van wat hij door de coaching heeft geleerd? Het proces begint met voortbouwen op de sterke punten, waarden, overtuigingen, leerstijl en identiteit van de persoon, zodat de persoon de vaardigheid kan begrijpen om zijn persoonlijk ontwikkelingsplan te ontwerpen, met eigendom van de verschillende modaliteiten die inherent zijn aan de manier waarop elk individu informatie en verwerking en gebruiken, maar ook om beter gebruik te maken van de kansen die zich zeker zullen voordoen als het plan wordt uitgevoerd.

Coaching is geen vorm van escapisme, zoals de anderen die ook proberen hun cliënten te helpen om te gaan met een dringend probleem of uitdagingen op het werk. In de processen die je volgt, zullen coaches niet 24/7 bij je zijn en de enige overgebleven optie is om contact met hen op te nemen als je andere problemen op het werk wilt aanpakken of om hulp thuis of bij een andere professional te krijgen niveau door fysieke beperking of extra gebruik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.