Project Planning

Wij van Simonse helpen de advies- en projectmanagementbureaus bij de uitvoering van de plannen.

Projectplanning

Wij beginnen onze beschrijving met een uitleg van het doel van de projectplanning voor toekomstige en nieuwe cliënten. Het doel is onze cliënten in staat te stellen de totale middelen die voor het project nodig zijn te beheren en te financieren. Tijdens de gehele projectplanning wordt een strategisch plan gevormd, dat vooraf wordt vastgesteld met het oog op de voorbereiding van de werkzaamheden.

Dit strategisch plan is het gewicht in de schaal van het verticale model van projectbeheer. Ruimte, tijd en budget spelen ook een belangrijke rol.

De meeste projecten moeten daarom in de planningsfase tot volle wasdom komen:

Elke fase moet geschikt zijn voor de toegewezen fasen

Het ontwikkelingsteam moet zich wederzijds aanpassen

Succes in de planningsfase

Door het succes van de planningsfase te begrijpen kan een goede projectbeheerseenheid worden bedacht. Wie op de juiste manier aan planning doet, kan een goed proces tot stand brengen. Planning is een proces dat het grondwerk bepaalt en het werk concentreert. De levenscyclus van het ontwerpproces en de testfase, alsmede de werkvoorbereiding en alle fasen die daarop volgen, moeten dus zorgvuldig worden gepland.

De projectplanning is een belangrijke projectgerelateerde adviserende stap, die gevoelig is voor de ideologie van de onderneming. Aan de andere kant is een sterke projectplanning geen versiering, noch is het een kleur. Een projectplanning is een klimaat voor de cliënt en een vitaal onderdeel van het gehele projectresultaat. Project planning vervangt de normale en voorzichtige aanpak van de cliënt.

De meeste projecten vormen een reëel risico omdat de risico’s zich vertakken. van één of alle meervoudige doelstellingen. Om dit soort veranderingen te voorkomen is het belangrijk een vast doel voor het project te stellen.

Projectplanning is een essentiële stap in de levenscyclus van een project. Omdat het het hoofdplan voor de hele levenscyclus wordt, moet het doeltreffend worden uitgevoerd.

In dit artikel willen wij u graag een fictief voorbeeld laten zien van de typische projectplanning. Het voorbeeld heeft twee klanten, E. en F., beiden duidelijk verbonden met de BMW ingenieurs. Zoals in het geval van elk project zijn er twee vertegenwoordigers. Voor E. wordt de oplossing het belangrijkst geacht en bijgevolg moeten zijn plannen met absolute snelheid vorderen. Voor F. heeft de produktontwikkeling een definitieve eindfase en moeten deze plannen in een logische volgorde worden uitgevoerd.

E. en F. werken productief samen om een hele reeks oplossingen te bieden. Elke categorie heeft haar eigen uitvoerbaar plan, dat steeds flexibel wordt uitgevoerd en ook in de andere richting prioriteit geeft aan haar specifieke doelstellingen.

Aan de hand van dit voorbeeld kan een superster in projectmanagement een semantische stap herkennen in de uitvoering van de projectplanning in een KBA-project. Opnieuw geformuleerd door Torkel E. “Ik ga een 2-zits coupé ontwikkelen. Daartoe zal ik: aan de ene kant, een kleine nutsvoorziening moeten meenemen; SUV en klantgemak. Volgens de wensen van de klant zal het nut verder worden versterkt door imppcable compressie systeem. Het project wordt gepositioneerd met zoveel mogelijk metaal. Ik mag vaak metaal gebruiken, metaal werkt. Daarom zal ik nieuwe printplaten gebruiken. Ik zal stalen spoorwielen bestellen. Daarom zal ik sommige oppervlakken van beton bestellen. Zoals wandelpaden en verkeersbruggen, respectievelijk. Ik zal een nieuwe montageversie ontwikkelen. Ik zal deze nieuwe versie voorleggen aan de BMW ingenieurs. Mochten de Europeanen kiezen voor “optie A”, dan zal ik de alternatieven onderzoeken en genoegen nemen met de optie die mij op dit moment het meest aanspreekt: optie B. Omdat de kans op keuze voor optie B 2000 tot 3000% is, zal ik met de grootst mogelijke verantwoordelijkheid overgaan tot optie B. De demonstratie van de aanwijsbare eenheden in de fabriek moet even duurzaam als snel zijn.

Lees meer:
Onderhoudsstop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.