Hoe maak je een succesvolle werkrelatie?

Het begin van een succesvolle werkrelatie hangt af van goede communicatie; bij aandoeningen neemt deze mogelijkheid af. Ik stel voor om het remediërende behandelingsprogramma te doorlopen dat voor u beschikbaar is. Het programma moet een goed onderhouden oplossing zijn. Dit is uw kans om uw conflicten op de juiste manier op te lossen. Om u bewust te maken van het probleem en hoe u het kunt oplossen, en om geen risico te nemen, moet zo snel mogelijk een goed geïnformeerd programma voor geweld tegen kinderen worden gestart. Dit zal op de lange termijn helpen bij de ontwikkeling, verbetering en betere toekomstige oplossing van problemen, en zal u een goede voorbereiding geven om uw kinderen later in het leven te ontmoeten.

Kinderen die dagelijks te maken hebben met geweld zijn erg gevoelig. Bij anycrow-managementbenaderingen moet het kind openhartig zijn en komen er experts om u te helpen. Ik kan het niet genoeg zeggen; wees niet boos, huil of scheld niet – laat deze emoties los. Op deze manier zullen ze geleidelijk worden aangepakt.

De oplossing ligt in het gezin. De rollen van ouders moeten op een goede manier worden aangepast, en de kinderen moeten met zachtheid en mededogen worden behandeld. Kinderen weten zeker wanneer ze gefrustreerd zijn, en deze frustratie moet op een beleefde manier worden beheerst. Pas als u ervan overtuigd bent dat er geen ernstiger probleem in het gezin is, moet u de serieuzere problemen aanpakken.

Ik heb een probleem! Hoe de muren van een man te onderscheiden en in zijn bewustzijn te komen?

De rationele oplossing is om te leren luisteren naar het klagende kind. Het probleem is niet noodzakelijk de locatie van het probleem of de reproductie van het probleem – het probleem kan irrelevant zijn. Het echte probleem is het klagende kind, dat de neiging heeft zich op een cumulatieve manier te gedragen. Communicatie met het klagende kind is erg belangrijk; ze zijn al geboeid door de negatieve stemming van de gefrustreerde ouder. Je moet je best doen om het kind te begrijpen en dan kun je de communicatielijn opbouwen tot een punt waarop hij je dingen begint te vertellen waar je geen idee van hebt. Het probleem ligt niet alleen bij het kind, maar ook bij de ouders die voor hen zorgen. Als bemiddelaar is het belangrijk dat we over al die informatie beschikken en weten of deze juist is of niet. U kunt vrij zeker zijn van de juistheid van de informatie, aangezien ik bij veel procedures ben opgeroepen waar een bepaald feit niet paste. Ik zal weten hoe het past en als ik schuldig ben, zal ik de schuldige de tijd geven om zijn bewijs voor de rechtbank opnieuw te doen.

Ouders hebben het recht om te communiceren met elk kind dat ze willen; het is gewoon niet de juiste reden om te wachten om terug te horen. Het is een goede communicatie om elk probleem te bespreken en de noodzaak van een redelijke tijd om een ​​oplossing te vinden. Als het gezin nog steeds niet in staat is om te communiceren, kunnen de ouders de hulp inroepen van een bemiddelaar om te helpen met deze moeilijke kwestie. Als het gewelddadige gedrag aanhoudt, kunnen de ouders worden doorverwezen naar de politie. Sommige ouders kunnen de kinderen helemaal niet zien, vanwege het onvermogen om het probleem op te lossen of omdat er een beperking kan worden gesteld aan de datum en plaatsen waar ze kunnen bezoeken, enz.

Als er pogingen zijn om de kinderen te isoleren, moet u uitzoeken of het mogelijk is om uw kinderen ertoe te brengen het kind gerust te stellen dat het enige probleem hun eigen gedrag is. In het geval van het gewelddadige kind, doe je best om het kind te laten begrijpen dat het geweld bedoeld is voor werkgevers of iemand anders die het allemaal ziet. Vertel hen dat als een nieuwe werknemer in dienst wordt genomen, ze niet kunnen eisen dat ze een gewelddadige houding aannemen, ze die baan moeten verlaten en een andere moeten beginnen. Dit kan ook werken in geval van straf.

Uw kind lijdt mogelijk aan een of andere vorm van trauma waardoor het moeilijk voor hem is om u over zijn problemen te raadplegen. Het kan seksueel misbruik zijn of het kan emotionele mishandeling zijn, die beide moeten worden gemeld. Hen laten opnemen in een rusthuis zal het probleem echter niet oplossen. U zult het probleem op alle niveaus moeten aanpakken, inclusief het moeilijkste in dit stadium. De medicijnen die ze nemen voor ADHD of de medicatie van de Harrison's medicatie, kunnen hun gedrag en de ernstigere gevallen nog steeds verstoren. Als je ziet dat ze gewelddadige neigingen hebben, moet je ze een tijdje in psychotherapie krijgen en op zijn minst moeten homeopathische medicijnen en vooral vitamines vanaf het begin van het schooljaar, of in ieder geval de laatste paar dagen, worden gebruikt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.